مناجات حضرت روح الله قده قبل از حلول ماه مبارک
85 بازدید
تاریخ ارائه : 7/14/2013 7:10:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

مناجات حضرت روح الله قده قبل از حلول ماه مبارک

خدایا!

ما بندگان ضعیف هستیم،

ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم،

ما هیچیم و هرچه هست تویی.

ما اگر چنانچه خلاف می‌کنیم نادانیم،

تو بر ما ببخش.

تو ما را به این ماه مبارک رمضان وارد کن به طوری که با رضای تو وارد بشویم در او.

خدایا!

تو ما را لیاقت بده که در این مهمانی که از ما کردی به‌طور شایسته وارد بشویم.

خدایا! این ایران که از همه اطراف به او هجوم شده است، برای اسلام، این ایران را تو تقویت کن.

بیانات حضرت امام خمینی رحمه‌الله در دیدار نمایندگان مجلس - 9 خرداد1363