گرگان میانمار
111 بازدید
تاریخ ارائه : 7/29/2013 2:03:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

آقای امیر سیاهپوش از شاعران کشورمان،

در جلسه شاعران محضر مقام معظم رهبری مد ظله سروده ای اینچنین زیبا خواندند:

حق می‌شود انکار و من انگار نه انگار

منصور سر دار و من انگار نه انگار

بر گرده ادراک حقیقت‌طلبان باز

باطل شده آوار و من انگار نه انگار

در چنگ هوس‌های خیابانی اشباح

عشق است گرفتار و من انگار نه انگار

در قدس و هرات و حلب و موصل و کشمیر

اردو زده تاتار و من انگار نه انگار

کشتند و دریدند شکم‌های زنان را

گرگان میانمار و من انگار نه انگار

فریاد از این عصر تماشاگری مرگ

خورشید، سر دار و من انگار نه انگار