کتاب «نگاهى به تاریخ جهان» در بیان رهبری مدظله
95 بازدید
تاریخ ارائه : 8/9/2013 7:33:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بإسمه تعالی رهبر معظم انقلاب دام ظله در سخنرانی اخیر نام کتاب «نگاهى به تاریخ جهان» بردند و نویسنده آن آقای «جواهر لعل نهرو» را به «آدم مطلع» وصف نمودند،و مطالب مهمی را از آن کتاب نقل نمودند که در ادامه می آید.  کتابی که بزرگان معرفی می کنند قطعا از بزرگ کتاب هاست. به امید آنکه روزی مطالعه آن اثر لیست کتاب های خوانده شده ما جوانان قرار گیرد.

Jawaharlal Nehru 1949.jpg

در معرفی مختصر آن اثر چنین نگاشته اند: جلد اول کتاب فوق که حاوی نامه های نهرو است ، تصویری از کلیت حوادث مهم در هند و جهان را در هزار ساله اخیر بویژه دویست سال پایانی آن را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است . سپس در جلد دوم همین اثر ، وقایع اروپا قبل از جنگ اول جهانی و انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی انگلیس و پیامدهای آن را بیان کرده است . همچنین مؤلف گریزی نیز به دویست سال ، پیش از جنگ اول جهانی می زند و طی آن به بررسی وقایع جهان در قرن هیجده و نوزده می پردازد و در فصلی مستقل به بیداری مردم هند و ایران می پردازد و رشد و تکوین مبارزات میهنی در ایران را تبیین می کند . جنگهای داخلی امریکا ، دست درازی انگلیس به کشورها ، رشد استعمار امریکا ، زوال روسیه تزاری و وقوع انقلاب اکتبر در روسیه و جنگهای چین و ژاپن و بالاخره نقشه جدید اروپا از جمله سرفصلهایی است که عنوان گردیده است . در جلد سوم این اثر ، مؤلف به وقایع مهم جهان در قرن بیستم می پردازد و طی آن رویدادهایی چون جهان پس از جنگ اول ، مبارزه ایرلند بخاطر جمهوری ، ظهور کمال آتاتورک در ترکیه ، نهضت گاندی در هند ، نهضت فاشیسم در ایتالیا ، اوضاع اقتصادی در جهان ، انقلاب و ضد انقلاب در چین ، اقدامات ژاپن ، مشکلات شوروی ، پیشرفتهایی علمی در جهان ، مبارزه امریکا و انگلیس در رهبری دنیا و جنگ دوم جهانی را مورد تحلیل قرار می دهد.

متن بیانان رهبر معظم دام ظله این چنین است: گر هلند چه اندازه عرض و طول جغرافیائى و تاریخى و ارزش علمى دارد؟ یا پرتغال یا اسپانیا یا انگلیس همین جور؟ تمام این قاره‌ى عظیم آسیا را، قاره‌ى آفریقا را اینها در مشت گرفتند و فشردند؛ اینها مراکز ثروت بود. نگاه کنید به نوشته‌ى نهرو در «نگاهى به تاریخ جهان»؛ او تشریح میکند پیشرفتهاى علمى و فنى موجود در هند را پیش از ورود انگلیسها. بنده تا قبل از اینکه این مطلب را از نگاه آدم مطلعى مثل نهرو - که آن روز این را نوشته بود - بخوانم، از چنین مسئله‌اى مطلع نبودم. یک کشورى در مسیر علمىِ معقول و صحیحى حرکت میکند، بعد مى‌آیند به کمک علم و به کمک سلاح این کشور را تصرف میکنند، بى‌دریغ انسانها را میکُشند، منابع ثروت او را از بین میبرند و خودشان را بر او تحمیل میکنند. ثروت را از هند بیرون میکشند، میروند در کشور خودشان سرمایه‌گذارى میکنند، ذخیره درست میکنند. انگلیسها آمریکا را با پولى که از هند به دست آوردند، گرفتند. تا قبل از سالهاى استقلال آمریکا که انگلیسها بر کشور آمریکا مسلط بودند، عمده‌ى درآمد تجار انگلیسى از تجارتى بود که از هند به سواحل آمریکا میکردند؛ که بعد با مقابله‌ى ساکنان آمریکا - البته نه ساکنان بومى، بلکه باز هم همان مهاجرین انگلیسى و اسپانیائى و دیگران - و جنگى که انجام گرفت و سپس استقلال آمریکا، دوران تسلط انگلیس تمام شد. به‌هرحال اینها پایه‌ى تمدن خودشان را با مکیدن خون ملتها شروع کردند؛ بعد هم با پیشرفتهاى گوناگون، نه ظلم را در کشورهاى خودشان برطرف کردند، نه تبعیض را برطرف کردند، نه جوامع فقیر را توانستند به بى‌نیازى برسانند؛ مى‌بینید امروز هم وضع اقتصاد در این کشورها چه جورى است، وضع اجتماعى چه جورى است، وضع اخلاقى چه جورى است؛ این انحطاط اخلاقى، این لجنزار اخلاق جنسى در غرب. پیشرفت تمدن غربى، یک چنین پیشرفتى است با این خصوصیات؛ این را ما به‌هیچ‌وجه نمى‌پسندیم. ما دنبال الگوى مطلوب و آرمانىِ خودمان هستیم، که یک الگوى اسلامى و ایرانى است؛ از هدایت اسلام سرچشمه میگیرد، از نیازها و سنتهاى ایرانى بهره میبرد؛ یک الگوى مستقل. البته امروز محققین و صاحبنظران‌تلاشهاى فراوانى هم دارند میکنند براى اینکه این الگو را تدوین کنند. چشمه دانش شب عید فطر 1434 17/5/1392 قم المقدسه