تشنه دانش
62 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تشنه دانش اثری به فارسی در موضوع«مدیریت تحصیل در عالم طلبگی» است، این اثر بر اساس آثار قلمی و سلوک علمی علامه حسن زاده آملی مدظله صورت گرفته است. این اثر در دو یخش مقام ها و منازل سامان یافته مقام ها از شیوه های اجرایی و مدیریت تحصیا سخن می گوید و مقام ها از حالات قلبی یک محصل و مدیریت روح سخن به میان آورده است.