مرجع شناسی دانش لغت
104 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مرجع شناسی دانش لغت در موضوع کتابشناسی کتب لغوی است این اثر به منظور پر کردن خلاء لغت در سیستم ادبیات عرب حوزه علمیه به نگارش در آمده است.این اثر در پنج بخش به شرح ذیل می باشد1-تک نگاری ها 2- معاجم3-فروق اللغات4- غریب القرآن و غریب الحدیث 5- مجمع الامثال